Αίτηση προς συμπλήρωση για την καταβολή των επιδομάτων

Καταθέτουμε την αίτηση ομαδικά ή ατομικά, στα γραφεία μισθοδοσίας των νοσοκομείων μας και στη συνέχεια ζητούμε και παίρνουμε επίσημο αντίγραφο με αριθμό πρωτοκόλλου. Με την αίτηση, διακόπτεται η παραγραφή των σχετικών αξιώσεών μας και ταυτόχρονα βρισκόμαστε σε αναμονή προκειμένου να ασκήσουμε ή όχι ένδικα μέσα (αναμονή μέχρι να υπάρξει δεδικασμένο από δευτεροβάθμιο δικαστήριο και να αρχίσουν να εκδίδονται τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις).

Κατεβάστε το έγγραφο ΕΔΩ.