Για τις εφημερίες του γ’ τριμήνου του 2018

Μετά από επικοινωνία με τους υπηρεσιακούς παράγοντες της Οικονομικής Διεύθυνσης του υπουργείου Υγείας και του ΓΛΚ ενημερωθήκαμε πως οι εφημερίες Γ΄ τριμήνου 2018 θα εκταμιευτούν στα Νοσοκομεία το πρώτο 10ημερο του Σεπτεμβρίου και συνεπώς η καταβολή στους γιατρούς θα πραγματοποιηθεί στις 27 του ίδιου μήνα.

Συναδελφικά

Δημ. Βαρνάβας