Συμμετοχή της ΕΝΙΛ στην κινητοποίηση για την ενίσχυση του Γενικού Νομαρχιακού Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου.

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 19/04/2018
ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Χαιρετισμός,
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών Λασιθίου ομόφωνα
αποφάσισε να συμμετάσχει στη σημερινή κινητοποίηση για την αναβάθμιση και
στελέχωση του με μόνιμο προσωπικό για όλες τις προβλεπόμενες θέσεις του
Γενικού Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου.
Με την παρουσία όλων μας στην μαζική συγκέντρωση θέλουμε να δηλώσουμε και
να διεκδικήσουμε την ενίσχυση του Γ.Ν.Α.Ν με μόνιμο Ιατρικό, νοσηλευτικό και
διοικητικό προσωπικό για να μπορέσει το νοσοκομείο όπως και οι υπόλοιπες
μονάδες υγείας τού νομού μας να εκπληρώσουν πλήρως το ρόλο τους,
παρέχοντας δωρεάν δημόσια υγεία σε όλους τους ασθενείς ή επισκέπτες του
νοσοκομείου μας.
Σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες που ζούμε θέλουμε το Γ.Ν.Α.Ν. να μπορεί να
παρέχει ολοκληρωμένη φροντίδα υγείας με τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες
στους ασθενείς του νομού μας.
Θέλουμε την ενίσχυση με μόνιμο προσωπικό των υποβαθμισμένων τμημάτων για
να μπορούν να παρέχουν ιατρικές υπηρεσίες όλο το μήνα κάθε χρόνο.
Θέλουμε να σταματήσει η υποστελέχωσή του γιατί η έλλειψη του αναγκαίου
προσωπικού δεν επιτρέπει την ασφαλή και εύρυθμη λειτουργία του και όλων των
νοσοκομειακών μονάδων του νομού.
Θέλουμε να εκσυγχρονιστεί με καινούρια διαγνωστικά μηχανήματα και να
αξιοποιηθεί ο εξοπλισμός του.
Θέλουμε συντήρηση και ενίσχυση των κτιριακών εγκαταστάσεων, λειτουργία του
κλιματιστικού συστήματος και της πυρασφάλειας του νοσοκομείου.
Θέλουμε αξιοπρεπή παραμονή στο νοσοκομείο μας ασθενών, επισκεπτών ,
ιατρών, νοσηλευτικού και διοικητικού προσωπικού.
Δεν θέλουμε ημίμετρα και περιοδική μεταφορά εργαζομένων από άλλες μονάδες
υγείας του νομού μας στο νοσοκομείο μας
Θέλουμε να μπορούμε με σεβασμό στο φόβο στην αγωνία και στον πόνο των
αρρώστων, να προσφέρουμε με αξιοπρέπεια τις υπηρεσίες υγείας που πρέπει να
έχει ένα σύγχρονο νοσοκομείο.
Για το Δ.Σ. της Ε.Ν.Ι.Λ.

Ηλίας Βασιλαράς, Πρόεδρος