Για το ζήτημα της απλήρωτης εργασίας γιατρών στα Νοσοκομεία του Λασιθίου.

Για το ζήτημα της απλήρωτης εργασίας γιατρών στα Νοσοκομεία του Λασιθίου.

 1. Εφημερίες με βάση τον Νόμο 4850/2021 (τα περίφημα «250άρια»).

Η υπάρχουσα νομολογία (Νόμος 4850/2021 άρθρα 88, 89, 89, ΦΕΚ 28.01.2022, Τεύχος Δεύτερο, Αρ. Φύλλου 215) προβλέπει:

« Οι ενεργές εφημερίες των ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. ειδικότητας αναισθησιολογίας, εσωτερικής παθολογίας και πνευμονολογίας-φυματιολογίας, που υπηρετούν στα Νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ., καθώς και των υπηρετούντων σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.) ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ., που πραγματοποιούνται καθ’ υπέρβαση του ανώτατου προβλεπόμενου ανά βαθμό και ζώνη αριθμού ενεργών εφημεριών, αποζημιώνονται κατά παρέκκλιση του άρθρου 45 του ν. 3205/2003 (Α’ 297) και καθ’ υπέρβαση της ανά βαθμό προβλεπόμενης ανώτατης μηνιαίας αποζημίωσης για ενεργό εφημεριακή απασχόληση με το ποσό των διακοσίων πενήντα (250) ευρώ ανά εφημερία. Η αποζημίωση που προκύπτει από την εφαρμογή της διάταξης του ανωτέρω εδαφίου καταβάλλεται με την μηνιαία αποζημίωση των τακτικών εφημεριών».

                Οποιοσδήποτε καλόπιστος αναγνώστης θα σκεφτεί αμέσως ότι ο νόμος δίνει περισσότερα χρήματα στους γιατρούς που είναι λόγω της ειδικότητάς τους άμεσα εμπλεκόμενοι με την διαχείριση και νοσηλεία ασθενών με κορωνοϊό. Οι γιατροί θα λάμβαναν τις αποδοχές των εφημεριών τους με βάση το πλαφόν που ισχύει ανά βαθμό και περιοχή (π.χ. στην Ζώνη Β΄ που ανήκει το Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, 4 ενεργείς εφημερίες στον Διευθυντή εκ των οποίων 2 αργίες – Σάββατο, Κυριακή, άλλες εξαιρέσιμες- και 3 ετοιμότητας, κ.λπ.) και για κάθε μία που υπερβαίνει το πλαφόν (πρόσθετη, υπερβάλλουσα), θα πάρουν 250 ευρά μεικτά (190 ευρά, καθαρά).

Στην πράξη ο Νόμος δεν εφαρμόστηκε ποτέ, όχι μόνο στο γεγονός ότι η αποζημίωση που προκύπτει ουδέποτε κατεβλήθη με την μηνιαία αποζημίωση των τακτικών εφημεριών όπως ρητά ορίζεται εκ του νόμου, αλλά και ότι άμεσα, από τον πρώτο κιόλας μήνα της εφαρμογής του Νόμου ξεκίνησαν διαδικασίες Δημιουργικής Λογιστικής με τους κλασικούς ορισμούς της Οικονομικής Επιστήμης [«Δημιουργική λογιστική είναι η ευελιξία στη χρησιμοποίηση των λογιστικών μεθόδων, η οποία ρυθμίζει την επιμέτρηση, την αποτίμηση και την παρουσίαση των λογιστικών στοιχείων, ώστε να εξυπηρετούνται τα συμφέροντα αυτών που ετοιμάζουν τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις», Mike Jones, Cardiff.

Αυθαίρετα επέλεξαν να αποζημιώνουν με τις τακτικές εφημερίες τις πρώτες ημερολογιακά εφημερίες του κάθε γιατρού (π.χ. για τον Διευθυντή στην Β΄ Ζώνη τις τέσσερις πρώτες, είτε αυτές έχουν μία ή καμία αργία), μη λαμβάνοντας υπόψιν τις προβλεπόμενες από τον Νόμο εφημερίες, δηλαδή το πλαφόν του.

 • Αποτέλεσμα είναι η δραματική μείωση της αποζημίωσης των τακτικών εφημεριών για κάθε γιατρό.
 • Άλλη συνέπεια είναι δύο γιατροί με την ίδια ακριβώς εργασία να αμείβονται διαφορετικά ή ακόμα ένας «τυχερός» γιατρός με μία ή δύο αργίες που έχει στις αρχές του μήνα, να αμειφθεί παραπάνω από έναν άλλον «άτυχο», που έχει τέσσερις (!) στο τέλος του μήνα.
 • Τίθενται και ηθικά ζητήματα. Π.χ. η αποζημίωση της ημέρας των Χριστουγέννων ή της Κυριακής του Πάσχα είναι ίδια με αυτήν μιας οποιασδήποτε πρόσθετης καθημερινής ή η αποζημίωση των τακτικών εφημεριών ενός ανειδίκευτου ιατρού λίγων μηνών είναι ανώτερη από αυτήν ενός διευθυντή με προϋπηρεσία 30 ετών.
 • Οι πρόσθετες εφημερίες στους συνάδελφους που δικαιούνται τα «250άρια», έχουν να καταβληθούν από τον Μάιο του 2022 και τα οφειλόμενα ποσά αυτήν την στιγμή ξεπερνούν πολλές χιλιάδες ευρά.
 • Λόγω του πληθωρισμού που αγγίζει το 25% στα βασικά αγαθά και της υπερφορολόγησης, είναι εμφανές ότι τα ποσά που θα αποδοθούν (αν αποδοθούν τελικά), θα είναι σαφώς μικρότερα.

Κάθε τρεις μήνες η ισχύς του Νόμου παίρνει παράταση, (με τις διαδικασίες της Δημιουργικής Λογιστικής να συνεχίζονται). Η τελευταία παράταση είναι μέχρι τις 30 Ιουνίου 2023 (βλ. την παρακάτω υπερσύνδεση).

Άρθρο 50 Εξουσιοδοτική διάταξη για την εφαρμογή των άρθρων 88, 89 και 90 ν. 4850/2021 – Τροποποίηση άρθρου 91 ν. 4850/2021

 • Αποζημίωση γιατρών Κέντρων Υγείας με βάση τον θεσμό του οικογενειακού ιατρού.

Κανένας ιατρός Κέντρου Υγείας στον Νομό Λασιθίου δεν έχει λάβει ευρώ. Αντίθετα οι γιατροί των άλλων Κέντρων Υγείας έχουν αποζημιωθεί για τον Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2022. Οι λόγοι της μη αποζημίωσης είναι:

 • Δεν έχουν ξεπεράσει τον αριθμό των 1500 εγγεγραμμένων όπως απαιτείται. Ισχύει για Νεάπολη, Τζερμιάδο.
 • Οι γιατροί της ΤΟΜΥ Αγίου Νικολάου έχουν ξεπεράσει τον άνω αριθμό, αλλά δεν έχουν αποζημιωθεί, άγνωστο γιατί.
 • Οι γιατροί του Κ.Υ. Ιεράπετρας που έχουν πάνω από 1500 εγγραφές πολιτών δεν έχουν αποζημιωθεί, γιατί δεν γνωρίζουν πώς θα τους πληρώσουν, επειδή η Ιεράπετρα έχει «Κέντρο Υγείας –  Γενικό Νοσοκομείο» και δεν «βρίσκουν κωδικό» για να τους καταθέσουν τα χρήματα !!!
 • Για το Κέντρο Υγείας Σητείας δεν έχω στοιχεία, αλλά φαντάζομαι ότι ισχύει ακριβώς αυτό που ισχύει για την Ιεράπετρα.

Άγιος Νικόλαος 30 Μαρτίου 2023

Καραταράκης Κώστας, Παθολόγος ΕΣΥ, Διευθυντής, Γ.Ν.Α.Ν, Γραμματέας ΕΝΙΛ