Σχετικά με την μη έγκριση της παράτασης της παραμονής του οφθαλμίατρου Βασιλαρά Ηλία στο Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου (ΓΝΑΝ).