Αναστολή υπηρεσιακών μεταβολών

Με υπουργική απόφαση αναστέλλονται οι υπηρεσιακές μεταβολές του προσωπικού των φορέων που υπάγονται στο Υπουργείο Υγείας, με τις παρακάτω εξαιρέσεις:

kikiliaw.jpg