Παρέμβαση σε Τριτανακοπή: Στάση Νοσοκομείου-ΚΥ Ιεράπετρας

Από την συνέλευση των Ιατρών Νοσοκομείου-ΚΥ Ιεράπετρας (kyierapetras@gmail.com), πήραμε το παρακάτω ε-mail, το οποίο αφορά τη στάση των γιατρών του Γ.Ν.-Κ.Υ. Ιεράπετρας στην διαδικασία της τριτανακοπής. Δημοσιεύεται στο blog της ΕΝΙΛ ως έχει, στα πλαίσια του ελεύθερου διαλόγου και πληροφόρησης.

(Ε.Ν.Ι.Λ)

Προς: ΟΕΝΓΕ

Θέμα: Παρέμβαση σε Τριτανακοπή: Στάση Νοσοκομείου-ΚΥ Ιεράπετρας

Με το παρόν θα θέλαμε να σας αναφέρουμε την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Ιατρών του Νοσοκομείου-ΚΥ Ιεράπετρας να μην συμμετέχουμε στην παρέμβαση υπέρ των τριτανακοπτόντων.

Οι ιατροί του Νοσοκομείου -ΚΥ Ιεράπετρας θα συμμετείχαν σε διαδικασία τριτανακοπής αλλά όπως ενημερωθήκαμε, από το γραφείο του δικηγόρου που εκπροσωπεί την ΟΕΝΓΕ, σε αυτή την διαδικασία δεν έχουμε το δικαίωμα να συμμετοχής.

Ο λόγος είναι, όπως πληροφορηθήκαμε, ότι οι λίστες των ονομάτων των ιατρών από την Ιεράπετρα και από κάποια άλλα Νοσοκομεία και παρά το γεγονός ότι είχαν προσφύγει για τα αναδρομικά καταβάλλοντας το χρηματικό ποσό των 50 ευρώ, δεν διακινήθηκαν από την ΟΕΝΓΕ προκειμένου να έχουν το δικαίωμα συμμετοχής σε τριτανακοπή.

Έτσι βρισκόμαστε στην δυσάρεστη θέση να διαπιστώνουμε πως, στο παρελθόν, η ουσιαστική προσφυγή αφορούσε 4 άτομα από κάθε Ένωση τα οποία και δικαιώθηκαν, και στο παρόν να είμαστε αποδέκτες εκ’ νέου άνισης διάκρισης και μεταχείρισης.

Θα θέλαμε να σας επισημάνουμε πως αισθανόμαστε πως ο τρόπος με τον οποίο η ΟΕΝΓΕ συμπεριφέρεται δεν εμπίπτει στις αρχές της ισονομίας και της ίσης εκπροσώπησης ενώ προάγει τον διχασμό στο ιατρικό σώμα, μειώνει την αξιοπιστία του Σωματείου και εξηγεί την μικρή συμμετοχή του ιατρικού σώματος σε συνδικαλιστικές διαδικασίες.

Η συνέλευση των Ιατρών Νοσοκομείου-ΚΥ Ιεράπετρας