Κείμενο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ για άσκηση παρέμβασης και υποστήριξή της με παράσταση στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΟΕΝΓΕ (Α.Π. 9061, 03.09.2018), οι προσφεύγοντες γιατροί με τριτανακοπή στην 431/2018 απόφαση του Σ.Ε., χωρίστηκαν σε δύο κατηγορίες: στους τριτανακόπτοντες και στους παρεμβαίνοντες υπέρ των πρώτων.

Όσο αφορά την ΕΝΙΛ, στην πρώτη κατηγορία εντάχθηκαν οι συνάδελφοι που υπηρετούν στα νοσοκομεία του Αγίου Νικολάου και Σητείας και στην δεύτερη, αυτοί που υπηρετούν στα νοσοκομεία Ιεράπετρας, Νεάπολης και στο Κέντρο Υγείας Τζερμιάδο. (Ο διαχωρισμός έγινε από την ΟΕΝΓΕ).

Το κείμενο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ για άσκηση παρέμβασης και υποστήριξή της με παράσταση στο Συμβούλιο της Επικρατείας, έχει ως εξής:

(….) Παρέχουμε, ως ιατροί κλάδου Ε.Σ.Υ, την εντολή και πληρεξουσιότητα στο δικηγόρο Αθηνών Ιορδάνη Προυσανίδη του Αναστασίου, με αριθμό μητρώου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών 4947, κάτοικο Αθηνών (οδός Πανεπιστημίου αρ. 59 και Εμμανουήλ Μπενάκη αρ. 5 ΤΚ 10564) να ασκήσει στο όνομά μας παρέμβαση υπέρ των συναδέλφων μας και των με αριθμό κατάθεσης 1120/2018, 1125/2018 και 1127/2018 τριτανακοπών τους κατά της 431/2018 απόφασης της Ολομελείας του. Να μας εκπροσωπήσει με παράστασή του στο όνομά μας στη συνεδρίαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, στις 5 Οκτωβρίου 2018 ή σε όποια άλλη μετ’ αναβολή συνεδρίασή του. Να διορίζει και άλλους δικηγόρους της επιλογής του με τις ίδιες εντολές.