Για την δυσλειτουργία των ανελκυστήρων στο Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου

asanser

Από το ρεπορτάζ του Μιχάλη Ατσαλάκη στη σημερινή «Ανατολή» με θέμα την δυσλειτουργία (ή ορθότερα, τη μη λειτουργία) των ανελκυστήρων στο ΓΝΑΝ:

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ η κατάσταση των ανελκυστήρων στο Νοσοκομείο

Ένα απαράδεκτο φαινόμενο καταγράφεται επί σειρά ετών στο Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου με την κακή λειτουργία των ανελκυστήρων. Η λειτουργία τους είναι προβληματική, όπως έχει επισημανθεί δε­κάδες φορές, αλλά τα γεγονός πως το πρόβλημα δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί προκαλεί ποικίλες α­ντιδράσεις, μαζί με την ταλαιπωρία πολιτών που επισκέπτονται το νοσοκομείο, ενίοτε ασθενών και εργαζομένων. Επανειλημμένως στο πρόσφατο παρελθόν έχουμε επισημάνει την απαράδεκτη και προ­βληματική λειτουργία των ανελκυστήρων του Νοσοκομείου. Πολλές φορές κάποιοι από τους ανελκυ­στήρες τίθενται εκτός λειτουργίας. Παρά τις όποιες προσπάθειες γίνονται για αποκατάσταση, η συνέχιση της προβληματικής λειτουργίας τους έχει βρεθεί το τελευταίο διάστημα στο επίκεντρο των συζητήσεων, εξαιτίας γεγονότων που παραπέμπουν σε συνθήκες που δεν συνάδουν με την ορθή λειτουργία ενός ιδρύματος με τη σημασία και το μέγεθος του ΓΝΑΝ.

Για κάθε χρήση
Αυτή την περίοδο δεν λειτουργεί ο μικρός ανελ­κυστήρας του προσωπικού στην παλιά πτέρυγα ενώ στη νέα πτέρυγα δεν λειτουργεί ο ανελκυστήρας προ­σώπων και ο ανελκυστήρας ακαθάρτων με αποτέλεσμα τα απορρίμματα και ο ακάθαρτος ιματισμός να μεταφέρονται από ανελκυστήρες που μεταφέρουν ασθενείς, επισκέπτες και εργαζόμενους.

Η πατέντα
Εκείνο όμως. που ξεπερνά κάθε φαντασία αλλά όχι και την ευρηματικότητα των εργαζομένων είναι η πατέντα που έκαναν οι εργαζόμενοι για ένα από τα ασανσέρ που λειτουργούν στο παλιό κτίριο. Ένας από τούς δυο ανελκυστήρες φορείων, λοιπόν, της παλιάς πτέρυγας δεν μπορεί να κάνει στάση στον τρίτο όροφο του κτιρίου, γιατί είναι χαλασμένη n πόρτα. Αυτό δημιουργεί πολύ μεγάλο πρακτικό πρό­βλημα και παράλληλα, επηρεάζει και τη λειτουργία και του έτερου ανελκυστήρα. Τι σημαίνει αυτό; Ανα­γκάζονται οι τραυματιοφορείς όταν θέλουν να με­ταφέρουν ασθενή από τον τρίτο όροφο, να κατεβαί­νουν με τα πόδια στον δεύτερο ή στον πρώτο όροφο
να πατούν το κουμπί κλήσης για να μετακινείται ο ανελκυστήρας που περνά από χαλασμένη πόρτα και να μπορεί μετά, να κινηθεί ο άλλος ανελκυστήρας στον τρίτο όροφο!

Κάνει σκαλοπάτι
Ακόμη, ο ένας ανελκυστήρας φορείων της β΄πτέ­ρυγας του Νοσοκομείου στο νέο κτίριο, όταν φτάνει στον δεύτερο όροφο πολλές φορές δεν σταματά στο ίδιο επίπεδο με το πάτωμα του ορόφου, αλλά ψηλότερα με αποτέλεσμα να δημιουργείται σκαλο­πάτι το οποίο είναι πολύ δύσκολο ως ακατόρθωτο να το περάσει κρεβάτι που μεταφέρεται ή φορείο με ασθενή. Επίσης, δυσλειτουργία υπάρχει και στις πόρτες όλων των ανελκυστήρων του παλαιού κτι­ρίου, ενώ δεν υπάρχει και η απαιτούμενη άδεια και πιστοποίηση λειτουργίας, όπως αναφέρει σε σχετικό του έγγραφο ο Σύλλογος Εργαζομένων του Νοσοκο­μείου.

Μεγάλα προβλήματα
«Αυτή η κατάσταση με την προβληματική λει­τουργία των ανελκυστήρων δημιουργεί μεγάλα προ­βλήματα στο προσωπικό του Νοσοκομείου και ιδι­αίτερα στους τραυματιοφορείς που καθημερινά με­ταφέρουν με τους ανελκυστήρες δεκάδες ασθενείς με φορεία και αμαξίδια. Παράλληλα δημιουργείται μεγάλη δυσκολία για το εργατικό προσωπικό που μεταφέρει καθημερινά δεκάδες φορτία με υλικά και φάρμακα από τις αποθήκες και το φαρμακείο που βρίσκονται στο υπόγειο προς τις κλινικές που βρί­σκονται στους ορόφους., αναφέρει ο Πρόεδρος των Εργαζομένων Γιώργος Μανουσάκης, για το συγκε­κριμένο πρόβλημα, σημειώνοντας πως δεν πρόκειται για υπερβολικές, αλλά για πραγματικές καταγραφές.

Για μας, τα πράγματα ως ΕΝΙΛ, είναι απλά. Η όλη κατάσταση είναι αδιανόητη και πέρα από τις όποιες «πατέντες», πέρα από την ευρηματικότητα των εργαζομένων, κλπ, η λύση είναι μόνο ΜΙΑ. Καλούμε την Διοικηση του Νοσοκομείου και την 7η ΥΠΕ, για άμεση επιδόρθωση ή αν αυτή δεν είναι εφικτή (που μάλλον δεν είναι), για την αντικατάσταση των ανελκυστήρων του ΓΝΑΝ.